Réouverture des infrastructures sportives Diekirch

Moien léiwe Member,

Fir d’alleréischt wenschen ech dier an dénger Famill am Numm vum ganzen CND Kayak Dikkrech Komitee nemmen dat Bescht fir 2021 mat vill schéinen Paddeldeeg:-)) 

Dann geet d’Joër schons mol mat enger gudder Noricht un, well mir duerfen erem op de Kanal trainéieren goën am Respekt vun denen aktuellen sanitären Regelen. 

Déi Regelen fënns du am Anhang! D’Regelen fir Vestiaires an Duschen stinn ënnert dem 3 Punkt vun deser annexe 3949-annexe2-1.pdf.

Hal dech w.e.g. un all dës Regelen. Merci.

 mat beschte Gréiss, bleif gesond a bis geschwenn um Waasser.

De Comité